Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

És literatura la literatura digital?

La literatura és una realitat molt àmplia. Però sovint, quan parlem de literatura digital ens trobem davant cert menyspreu perquè el concepte tradicional de literatura es restringeix a la novel·la d’alta qualitat i aleshores la literatura electrònica es converteix en una mena de subproducte. Cal defugir aquesta concepció.

Què és la literatura digital? La literatura digital és veritablement literatura? Com assenyala Raine Koskimaa (P. 82) el malentès consisteix a identificar el terme ‘literatura’ amb un tipus concret, el que es correspon amb la literatura de gran qualitat narrativa. El que caldria és acceptar les textualitats electròniques dins d’una dimensió de la literatura més àmplia, una creació literària on el suport electrònic dota el fet literari d’unes característiques que el diferencien de les altres textualitats, de l’altra textualitat. Es necessita ampliar l’imaginari d’elements que poden pertànyer a una taxonomia. No s’ha d’anar a l’armari dels coneixements acumulats i intentar encabir-hi aquestes noves produccions. Potser cal obrir les calaixeres, buidar-les i tornar-les a emplenar a l’atzar. Després d’aquest acte d’endreçament aleatori continuem tenint un armari amb calaixeres, i roba. Però potser ara vestirem diferent, ens escaparem de l’ordre del primer calaix, mitjons i calçotets; segon, pantalons, tercer samarretes i jerseis… Ara tot continua endreçat però reordenat, el canvi d’esquema de tria pot fer-nos canviar la indumentària, ai que mai no havia pensat de combinar això i allò!!! Prove-m’ho.

En la mateixa línia es mou Espen Aarseth, amb la invocació al concepte d’ergodisme, i la defensa de la necessitat de crear un llenguatge nou per a una realitat nova.

Una nova realitat en què, com assenyala Joan Elies Adell, es passa del text llegit al text mostrat, però un text dinàmic que “s’apropa a les característiques pròpies del discurs cinematogràfic: on el moviment, el so i el muntatge són determinants”.
P. 96

La literatura ha sofert una evolució històrica lligada a l’evolució tecnològica. Encara ens trobem davant la dificultat d’establir què és literatura, encara més difícil arribar a definir la literatura digital. A grans trets la literatura digital va fer el camí de traspassar les obres impreses en format digital a, poc a poc, aprofitar les possibilitats que oferien les noves tecnologies en el mateix procés de creació.

De la mateixa manera que a l’escriptor tradicional treballa al detall la llengua que utilitza en les seves obres, considera que és l’eina que ha de dominar per aconseguir transmetre el que vol a la perfecció, imposar estats d’ànims o de percepció de la realitat, preparar anímicament el lector per al proper impacte narratiu... des de la literatura digital pren especial importància l’element tecnològic. Per tant, no ha d’estranyar que un dels primers grups d’escriptors digitals organitzat al voltat de la revista Alire (membres: Alexandre Gherban, Philippe Bootz, Tibor Papp) hagi creat el grup Transitoire Observable, conscients d’una banda, que la literatura electrònica va més enllà del que es veu en pantalla, s’ha de tenir present les possibilitats computacionals de l’aparell tecnològic, i de l’altra, de la posició del lector en una realitat textual que va més enllà de l’element mostrat. Entenen la creació literària lligada a l’algoritme i el procés de programació, de manera que la funció del lector més que llegir l’obra és activar-la.