Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Tradició de literatura no lineal

Un dels trets definidors de l’hipertext és la no linealitat. Una realitat que tampoc no introdueixen les noves tecnologies. El seu germen i realització el trobem en obres tan conegudes com Rayuela, de Julio Cortázar. Aquesta novel·la està dividida en 155 capítols que es poden llegir de forma lineal o, segons proposa l’autor en el Tablero de dirección que precedeix la composició, de forma no seqüencial.

Altres exemples.

 

Entrevista a Bruno De Vecchi: “La red no es el mejor ejemplo del desarrollo potencial del hipertexto”