Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Tipologia de crítics

Atesa la realitat pluridisciplinària de la literatura digital, els teòrics i estudiosos s'hi apropen des de vessants/interessos molt diferents. Dins la teoria literària podem estalir les línies següents:

- Ciberhipes: entusiastes de la relació entre les màquines i la humanitat, defenen la realització de les utopies (llibertat, igualtat, democràcia...) a través de la tecnologia.

- Crítics amb la cibercultura: posen en dubte les possibilitats reals de desenvolupar les utopies dels anteriors.

- Teòrics de l’hipertext i historiadors de la hipertextualitat: analitzen el funcionament, les possibilitats i les noves realitats que configura l'hipertext tant en la creació com en l’estudi de la literatura. Destaquen: George P. Landow i Michael Joyce.

- Historiadors funcionalistes dels mitjans de comunicació, amb emfàsi en les textualitats electròniques (Espen J. Aarseth) i els investigadors del funcionament estètic de les interfícies informàtiques (Xavier Berenguer).

- Teòrics de la narrativitat en les ficcions interactives (Espen J. Aarseth, K. Hayles).

- Teories feministes (D. Haraway, C. Sprinter, G. Collaizzi).