Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Màrius Serra

Conegut escriptor i enigmista. És en la unió de tots dos vessants que l'incloem, ja que forma part del grup OPLEPO (Opificio di Letteratura Potenziale), versió italiana de l'original francès OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle). A grans trets, agrupació d'escriptors que s'autimposen restriccions a l'hora de crear. Aquetses constriccions provoquen obres no pensades fins al moment. Sovint es tracta d'un joc lingüístic-literari.

La potencialitat de les restriccions i la visó lúdica de la literatura acosta aquests grups a la potencialitat de la literatura digital.

Amb una filosofia d'experimentació, al costat d'OULIPO i OPLEPO, trobem el grup ALAMO i TEAnO.

Web personal