Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Relectura

En la literatura digital la relectura esdevé una acció gairebé necessària. Cada lectura ens donarà un nou sentit a l’obra, com si fos diferent, o aportarà noves dimensions a l’anterior. Cada relectura provoca l’aparició d’un món possible.

En cada nova lectura la sensació de pèrdua pot ser constant (no trobar la via transitada), de camí mai finalitzat, de certa incertesa, sensació de pèrdua, de provisionalitat, d’inexistència d’una realitat immanent. L’atzar ens pot dur a descobertes d’elements no buscats: el fet trobat. Arribar-hi mai no dependrà de la nostra voluntat, els vincles visitats decidiran fer-nos participar de certes realitats.

La relectura ens acosta al videojoc. Sabem què llegirem (a què jugarem) i que li dedicarem un espai de temps controlat a no ser que ens hi “enganxem”. Encara que coneixem el llibre (joc), cada lectura ens provocarà sensacions i coneixements diversos, acumulatius, en contraposició, ampliació de noves esferes. Es tracta de jugar (llegir) en el plaer fronterer entre el conegut i el desconegut. Coneixem l’obra, però la rellegim perquè viatjarem per noves contrades (el joc és de futbol, però cada partida és un embat diferent, amb noves possibilitats de jugades i resultats). La relectura ens acosta a Foix: “M’exalta el nou i m’enamora el vell”.