Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Què xoca?

Del xoc de camins de la literatura i la tecnologia sorgeix la literatura digital, que, tot i respondre a diverses denominacions, té com a element vertebrador l’hipertext.

Saber què és l’hipertext, o què considerem hipertext i quins en són els orígens i l’evolució, ens aproparà a concretar què és literatura digital. Però sobretot, ens acostarà a les seves propietats. Establirem els límits entre literatura digital i altres disciplines com el net art, i observarem com les propietats de l’hipertext ens obliguen a replantejar i reformular el concepte d’autoria i de lector.