Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Què és la literatura digital?

Apropar-se a l’estudi de la literatura digital pot resultar una tasca confusa. Els sistemes d’aprenentatge ens han acostumat, si més no ens ha fet entendre com a habituals, naturals, certes classificacions/definicions de la literatura de l’estil: literatura catalana contemporània, literatura d’avantguarda, literatura del segle d’or... Ràpidament ens situem en un període o en una localització geogràfico-cultural. Aquesta identificació instantània, no resulta difícil saber a què ens referim, es produeix perquè tenim clars els dos conceptes ‘literatura’ i ‘catalana contemporània’, ‘d’avantguarda’, ‘del segle d’or’. Quan pensem en literatura digital, la concreció s’esvaeix, l’adjectiu ‘digital’ es menja tot el significat que ‘literatura’ podia tenir.

La dificultat de determinar, o més aviat definir què és literatura digital ve donada per dos fets. Es tracta d’una realitat en moviment (evoluciona de costat als avenços en les noves tecnologies), amb diversitat de denominacions que pot fer aparèixer la sensació de caos. Però caos aparent. De fet, la literatura digital és una entitat viva, i aquesta mobilitat, junt amb la poca distància d’actuació que tenim ens situen en una anàlisi de la incertesa. I això és realment emocionant: aprenem, estudiem, analitzem, investiguem, observem, ens perdem i ens trobem al mateix ritme que es realitzen les obres. Fantàstic!

Per acostar-nos a la realitat necessitem una primera definició que ens acoti el mar de possibilitats. Podem considerar literatura digital aquella literatura que només pot ser gaudida per canals informàtics, que no pot ser impresa.

“No pot ser impresa” deixa fora de la literatura digital aquelles obres literàries que apareixen en formats digitalitzats però que no exploten les possibilitats dels elements de computació. No considerem literatura digital els llibres electrònics que traslladen les mateixes possibilitats tant de creació com de consum del llibre en paper a un entorn digital, ja sigui en forma de llibre electrònic, pàgina html, document pdf, ePub...

Com assenyala Susana Pajares, creiem que “es más apropiado hablar de “literatura digital”, porque es la naturaleza digital del medio la que verdaderamente resulta significativa.”
P. 20