Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

El paper de l'ordinador

L'ordinador esdevé un element transcendent en la nova textualitat, no és un mer suport, una pàgina impresa. Per llegir l'obra digital hem de conèixer la incidència del factor informàtic, el factor computacional, descodificar la sèrie finita de 00000 i 11111 en un llenguatge poètic, en una interpretació literària.

L'ordinador és alhora coautor, mitjà de comunicació i espai teatral.