Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

El paper del crític

Encara que pensi en el crític literari tradicional, observem com WH Auden creu que el paper del crític ha de ser oferir un o més dels serveis següents:

“- Presentar obres o autors desconeguts que desconeixia.

- Convèncer-me que una lectura oblidada em va dur a subestimar una obra o un autor.

- Indicar-me relacions entre obres de diferents èpoques i cultura que els meus escassos coneixements no em van permetre –ni em permetran– detectar pel meu compte.

- Explicar el procés de composició artística.

- Il·luminar la relació de l’art amb la vida, la ciència, l’economia, l’ètica, la religió, etc.”
P. 59

Auden exclou la capacitat normativa. No considera el crític com a creador de cànons sinó com a acompanyant de la lectura.