Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

La qüestió del nom

Decidim parlar de literatura digital perquè és la denominació menys marcada, més neutre i més propera a la realitat. Ara bé, podreu trobar multitud de denominacions, que sovint fan referència a aspectes parcials, a un tipus concret de literatura digital. Són denominacions que sovint barregen la voluntat de ser generals amb la concreció d’un gènere:

- literatura digital

- cibertextualitat

- literatura hipertextual

- hiperliteratura

- literatura ergòdica

- literatrònica

- ciberliteratura

- multicourse

- web texts

- ficció hipertextual

- ficció interactiva

- ciberdrama