Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

No linealitat

Un dels elements que caracteritza la literatura digital és la no linealitat, la diversitat d’estructura fruit de la multitud de nodes. Com tota nova nomenclatura té denominacions sinònimes. Al costat de la no linealitat tenim la no seqüencialitat. Fins i tot es proposa el terme multilinealitat per no emprar un vocabulari diferent al de la tradició de la teoria literària sense necessitat aparent.

La no linealitat és una realitat inherent a l’hipertext, però cal analitzar-la com una potencialitat perquè en realitat la lectura continua essent lineal. Cada elecció del lector a través de l’obra concreta una línia seqüencial única, la seva, entre tota la multilinealitat possible.