Documento sin título
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Mestres

El professor es converteix en un facilitador i acompanyant de l’estudiant que s’enfronta a un espai d’estudi que és percebut, primerament, com a caòtic, que produeix una sensació de pèrdua, d’impossibilitat d’abastament. Ha de saber deixar prou distància perquè l’estudiant investigui i s’enfronti als continguts, alhora que marca unes pautes i una metodologia d’aprenentatge. Sense imposició, cal establir un diàleg.

L’accés a continguts és infinit, des d’Internet fins a l’augment de la xarxa de biblioteques. El mestre no pot limitar-se a donar uns continguts que l’alumne pot trobar per ell mateix. La seva tasca consisteix a indicar camins, provocar diàlegs i reflexions, aclarir dubtes, centrar l’objecte d’estudi. Ser un guia atent (i amatent), amb la preocupació que els alumnes assoleixin la màxima capacitat d’anàlisi, però no es tracta d’una repetició del criteri del professor, que es converteix un gestor de continguts.

Technology Enhanced Learning in Research-led Institutions