Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

La lírica de l'hipertext

Susana Pajares creu que la forma en què llegim l’hipertext és semblant a la forma de llegir poesia, tot i que hi ha trets que són propis del mitjà electrònic: consciència textual de l’autor i el lector, suggeriments constants que guien el moviment associatiu, brevetat d’espai de text individual, invitació a explorar el contingut a través dels hiperenllaços. Els enllaços esdevenen un salt en l'espai textual, que és alhora un salt mental.

Possibilitats de la navegació amb hipertext:

- Els enllaços són paraules especialment suggerents del text (Intermínims)

- L’enllaç activa una breu finestra que pot mostrar diversitat de contingut previ al clic: descripció del contingut que trobarem, l’inici del text següent...

Els enllaços, en el procés d'unir informació diversa, referents diversos, no deixen sinó d'actuar sota els procediments de la retòrica clàssica. Jean Clément posa en paral·lel els trops clàssics amb l'hipertext, el dota de qualitats líriques a Del texto al hipertexto: hacia una espistemología del discurso hipertextual.