Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Julia Kristeva

Psicoanalista, filòsofa, crítica i novel·lista, Julia Kristeva és professora de lingüística en la Universitat de París VII. Va formular el concepte d'intertextualitat, precedent analògic de l'hipertext digital.