Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Interactivitat

És interactiva la literatura digital? La resposta dependrà de què entenem per 'interactiu'. El diccionari ens apropa a una definició que té en compte la possibilitat d’establir cert diàleg entre la màquina i l’usuari. El que en general s’entén per interactuar. Des d’aquest punt de vista les obres digital podrien se considerades interactives. L’usuari tria el camí, pot incloure-hi contingut...

Per contra, alguns autors, com Susana Pajares, parlen de “mite de la interactivitat” per proclamar-ne la inexistència. Afirmen que parlar d’interactivitat en la literatura digital és un concepte fals, perquè la interactivitat pressuposa un sistema en què els seus membres tenen la mateixes possibilitats d’emissió i recepció de senyals. I en les obres que tractem, les possibilitats d’acció del lector no estan al mateix nivell que les dels sistemes, les de l’obra.