Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Infoixmàtic

[Agraïm la informació facilitada per Víctor Sunyol, que reproduïm.]

INFOIXMÀTIC és un programa informàtic que, a partir de la combinació dels versos del sonet Sol, i de dol, permet a l’usuari crear una infinitat de sonets amb alguna de les estructures formals emprades en el llibre. L’usuari pot optar per elaborar el “seu” sonet amb la intervenció total del programa, o pot escollir ell mateix l’estructura de la rima i de les seves terminacions.

INFOIXMÀTIC va ser presentat en societat en ens actes en homenatge a J.V. Foix en el centenari del seu naixement. El 12 de novembre de 1993, dins el cicle “L’autor i l’indret”, KRTU i Cafè Central organitzaren a Sitges un seguit d’actes entre els quals hi havia la presentació i ús per part dels assistents d’aquest programa informàtic. Després, del febrer a l’abril de 1994, tingué el seu espai en l’exposició “J.V. Foix, investigador en poesia i amic de les arts”, a la Sala Sant Jaume de Barcelona de la Fundació “la Caixa”, on estigué al servei dels visitants.

Combinar textos ja fets, aleatòriament o no, per a crear-ne de nous, és una activitat antiga, potser tant com ho és la creació (que al capdevall, és això). No és estrany, doncs, que els textos de Sol, i de dol una hora o altra siguin objecte de manipulacions d’aquesta mena.

I precisament Sol, i de dol, perquè amb una manipulació d’aquestes, amb un enriquiment textual així, fa patent la idea que aquest llibre conté moltes més lectures que les específiques de cada un dels sonets, que és ric en lectures i significacions connectades com unes subtils xarxes entre tots els poemes. Amb INFOIXMÀTIC es posen de manifest una colla de significacions i de línies de lectura que queden amagades o dissimulades, que apareixen fragmentades en poemes diversos i llunyans. Es fa patent que el conjunt d’imatges i d’idees de Sol, i de dol formen un món mol més ric i de més amplitud significativa que el que es deixa veure en una lectura estratificada. En aquest sentit la tasca d’INFOIXMÀTIC és ajudar a veure aquestes lectures, il·luminar-les. El programa ajuda el lector fent-li veure de manera explícita part d’aquests significats inexhauribles que, naturalment, són presents de manera implícita en el llibre i en formen part essencial. Cada nou sonet generat per INFOIXMÀTIC aporta al lector i al llibre un aspecte més del calidoscopi inesgotable que suposa la seva lectura.

La història d’INFOIXMÀTIC comença molt enllà, a mitjans dels anys vuitanta, en la realització d’un buidat sistemàtic i classificació dels mots-rima de Sol, i de dol. Si l’objectiu primer d’aquest treball era eminentment lúdic, relacionat amb la manipulació combinatòria, el cert és que aporta moltes dades per a un coneixement més ampli del llibre a partir de l’aparició i ús dels mots-rima. Més endavant, l’ordenació per mots-rima dels versos del llibre serví per a uns quants jocs literaris.

La creació de “nous” sonets de Sol, i de dol a partir de la combinació de versos del llibre, fou una idea que aviat prengué cos en la preparació de l’acte del cicle “L’autor i l’indret” a Sitges, que Cafè Central muntà. I de seguida va semblar-nos, a Antoni Clapés i a mi, que seria una bona idea realitzar-lo per mitjans informàtics. Es disposava de bona part de la feina base realitzada(el buidatge i classificació dels versos i els mots-rima), i a partir d’aquí es podria crear un programa que propiciés aquesta creació. El contacte amb Joan-Anton Càrdenas, informàtic, va resultar providencial. Ell va realitzar materialment el programa que jo havia dissenyat per tal que, pas a pas, qualsevol persona pogués crear el “seu” sonet de Sol, i de dol.

Informàtica i poesia, el nou i el vell, es donen la mà un cop més amb l’excusa de J.V. Foix i en honor a ell. I en una activitat que (com manifestaren les persones que li eren més properes) el mateix Foix hauria celebrat i hi hauria pro “jugat”.”

Funcionament:
El programa es presenta a l’usuari en 11 passos en sucessives pantalles. A través de les quals ha d’anar definint les característiques del poema que vol construir, o bé deixar que el programa triï per ell:

1. Pantalla o caràtula de portada.

2. L’usuari escriu el seu nom.

3. L’usuari escull la combinació de rimes per als quartets (sis opcions més l’aleatòria).

4. L’usuari escull la combinació de rimes per als tercets (vint-i-sis opcions més l’aleatòria).

5. Es demana la confirmació de les eleccions fetes.

6. L’usuari decideix si vol escollir ell les rimes o les vol deixar a l’atzar.

7. (En cas que l’usuari vulgui escollir les rimes) apareix la llista de rimes possibles i se li demana quines escull per als quartets (si les escollides no compleixen les condicions exigides per l’estructura del sonet, se n’hi fa escollir d’altres).

8. Se li demana quines escull per als tercets (si les escollides no compleixen les condicions exigides per l’estructura del sonet, se n’hi fa escollir d’altres).

9. El programa elabora el sonet amb els condicionant donats (si l’usuari no vol escollir les rimes, la pantalla 9 apareix després de la 6).

10. Apareix el sonet a la pantalla i l’opció d’imprimir-lo.

11. Si s’imprimeix, apareixerà amb el nom de l’usuari i la data i l’hora.