Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Globalització lectora

És un terme utilitzat per Daniel Cassany per definir el tret diferencial de la lectura de les textualitats electròniques en general, no les literàries en particular. Es tacta d'una globalització que afecta la comprensió del que llegim, tant des d'un punt de vista lingüístic com cultural; al mode de llegir (la pantalla obliga a prendre decissions que en el paper ni es plantegen), i a la falta de solitud, es fa difícil no llegir en companyia.