Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Crítica hipertextual

Quants cops heu sentit a dir que per aprendre a escriure bé, cal llegir. Per acostar-se a l'anàlisi de la literatura digital també. En aquest apartat trobareu anàlisis i lectures crítiques d'obres hipertextuals. Llegiu-les per extreu-re'n dues informacions bàsiques:

- Coneixement de la diversitat d'obres hipertextuals existents.
- Enfocaments d'anàlisi. Detalls i punts clau a l'hora d'acostar-se a la literatura digital.

 

José Luis Orihuela: El narrador en ficción interactiva. El jardinero y el laberinto (Crítica de Califia, de M.D.Coverley, publicado por Eastgate Systems)

Susana Pajares: Cuatro hipertextos de Eastgate: afternoon, a story / Patchwork girl / Forward Anywhere / Twilight, a symphony

Miguel Garci-Gómez: La Celestina

David Kolb: Socrates in the Labyrinth

Susana Pajares: 'Samplers' de Deena Larsen

Susana Pajares: Ramón Dachs: Intermínims de navegació poètica

Susana Pajares: Ariel Barrios Medina: Bernardo Alberto Houssay

Susana Pajares: Edward Falco: A dream with demons

Susana Pajares: Diane Greco: Cyborg, engineering the body electric

Susana Pajares: Jaime Alejandro Rodriguez Ruiz: Gabriella infinita