Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Estratègies sobre el control del temps

Quatre estratègies sobre el control del temps en les obres digitals:

- Temps de lectura limitat: el sistema genera un text de forma temporal; un cop passat un temps determinat no s’hi pot tornar a accedir.

- Temps de lectura estès: el sistema no permet accedir a una nova part de la textualitat fins que s’hagi exhaurit un temps determinat.

- Temps dels textos cinètics: el procés de moviment dels elements determinen la seqüència temporal.

- Temps en canvi periòdic: obres en què el concepte temporal canvia en cada procés de relectura, o que l’autor decideix modificar pel fet de ser actualitzables en línia.