Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Contingut

Aquesta introducció vol donar una perspectiva general d'aquesta nova realitat emergent que anomenem literatura digital i, per a fer-ho, s'emmarca la qüestió en el debat més ampli de la intersecció i els usos de les tecnologies aplicades als estudis literaris, a l'estudi i anàlisi de la literatura.

El contingut s'estructura en els 6 apartat generals següents:

1. Emissors i receptors. Estudiar i llegir: un nou model
A partir del tradicional esquema d’emissor-missatge-receptor, es tracta de com la nova realitat digital comporta canvis tant en l’àmbit de l’ensenyament (noves estratègies en l’ensenyament i l’aprenentage en un entorn virtual), de la literatura (literatura digital), com de la teoria de la literatura.

2. Quan els bits xoquen amb la literatura
Es tracta dels elements que sorgeixen de la intersecció entre tecnologia i literatura. De quina manera es relacionen la tecnologia i la literatura? Quina nova realitat creen? És homogènia o està en canvi constant? Aquestes i altres preguntes es respondran fent un passeig per l’origen i evolució de la literatura digital, partint del concepte clau d’hipertext.

3. Aprendre a llegir
Tot nou llenguatge té codis, missatges i esquemes que li són propis. Com llegir literatura digital i arribar a bon port. Un cas concret: la poesia.

4. Va de teoria
Es tracta de la intersecció entre tecnologia i estudis literaris. De la creació literària se’n desprèn la lectura, i de la lectura, la teorització. Es veuran els elements teòrics que permeten acostar-nos a la literatura digital, així com els problemes que plantegen aquestes obres: esllavissament de fronteres, la qüestió dels gèneres…

5. Nulla dies sine..
Es proposa la lectura de continguts, un per cada dia de la setmana.

6. Pica pica
Breu tria de publicacions i crítica.

I sempre es pot navegar SENSE MANUAL.