Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Com és la literatura digital?

Pretendre definir les característiques com un conjunt de trets trabats és impossible. Però hi ha certs elements que en són definitoris i que caracteritzen aquesta nova textualitat.

- L’hipertext

- La no linealitat