Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

TEAnO

El nom d'aquest grup de matemàtics ja és pur joc. El prenen de Teano, considerada la primera dona matemàtica; però a més, és l'acrònim de: Telematica, Elettronica, Analisi nell'Opificio. Nascut el 1991 en el marc de la conferència "Attenzione al potenziale" celebrada a Florència, els seus membres tracten la interacció humà-ordinador des de dos punts de vista:

- Interacció productiva: ús que dels ordinadors fan els humans per produir obres (com els processadors de textos).

- Interacció experimental: l'ordinador esdevé un mitjà per a l'experiència estètica.

Per conèixer algunes de les accions desenvolupades pel grup, llegiu l'article de Jordi Sánchez Navarro: ¿Hacia un Cervantes de silicio? En busca de la narración generativa.

Web del grup

The Manifesto