Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Classificació de textos digitals

- Textos digitalitzats: textos impresos que han estat digitalitzats. No els considerem literatura digital.
Project Gutenberg, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

- Textos nous publicats en format digital: són textos que podien haver estat publicats de forma impresa, però que han triat com a suport el CD o Internet. No els considerem literatura digital.
Badosa.com, Relats en català.

- Textos digitals programats (cibertexts): textos en què la programació i l'hipertext són fonamentals. No poden ser impresos per ser llegits. Aquests documents són programes d'ordinador.

- Web textos: és una subclassificació de l'apartat anterior. Són els textos pensats per publicar-se a Internet, amb enllaços a altres documents i amb la possibilitat d'actualització constant.

Tan sols els dos darrers tipus són considerats literatura digital.