Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Multiautoria

L'autor únic desapareix en l'obra digital, si més no s'actualitza i relativitza la seva autoritat.

Dins la multiautoria s'engloba la diversitat d'autors que convergeixen en l'obra digital: autors literaris, visuals, sonors... Però s'entén especialment per multiautoria la multiplicitat d'autors literaris, el que en la tradició eren obres escrites a quatre mans. Ara les mans es multipliquen fins a l'infinit de posibilitats. Uns exemples:

- Leonardo Valencia i Eugenio Tisselli: El libro flotante de Caytran Dölphin

- DA: Wikinovela

- Relátame

Com apunta Ada Castells, el concepte de multiautoria, no és nou:

“[...] el darrer capítol de La novel·la inacabada [de Màrius Serra] està escrit amb les suggerències de finals rebudes a través d’Internet.

Un altre exemple: l’any 2000 a la xarxa es va posar en marxa el projecte La rebelión de los delfines. Es tractava d’escriure una novel·la a múltiples mans. De tat en tant, autors de renom escrivien un capítol. La resta eren elaborats per cibernautes que s’havien engrescat amb el projecte. Entre els participants hi havia noms tan dispars com Javier Tomeo, Paco Umbral, Eduardo Mendicutti i Espiro Freire.

Ben mirat, aquesta múltiple autoria, més que remetre’ns al futur, ens condueix cap al passat. A l’article Escriptura, imitació i memòria a Tirant lo Blanc, penjat a la biblioteca virtual Joan Lluís Vives i signat per Josep Pujol, podem llegir com aquest llibre cabdal és fet a base d’espigolar textos d’altres autors, tal com s’estilava a l’edat mitjana.”
P. 116-117