Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Constriccions

En literatura la constricció és la voluntat, per part de l'autor, de sotmetre la seva creació a unes regles formals prèvies. Les constriccions, tot i tenir tradició en la literatura universal, són elevades a la categoria de gènere per l'OULIPO.

Exemple de literatura amb constricció, reescriptures en mots d’una síl·laba:

Mary Godolphin: Robinson Crusoe. In Words of One Syllable

Mary Godolphin: The Pilgrim’s Progress. In Words of One Syllable

Mary Godolphin: The Swiss Family Robinson. In Words of One Syllable