Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Àudio llibre

Les tecnologies digitals faciliten la transmissió de so. El so pot formar part de l'obra digital o ser una translació a la xarxa de l'àudio llibre en casset i CD.

- Recurs àudio que s'integra en la literatura digital

La lletra ferida del llibre rosa

- Recursos àudio que no formen part de la literatura digital

L’editorial Penguin ofereix un podcast on es poden escoltar extractes de llibres o entrevistes amb autors.

Relátame promou la creació de relats de ficció en línia en multiautoria. L’usuari pot crear un relat nou o afegir-se a la continuació d’un altre. Els lectors poden afegir diversitat de comentaris als capítols que llegeixen. Utilitzen la possibilitat de la multiautoria en xarxa, però els textos tenen les mateixes propietats que escrits en paper, no s’aprofiten les possibilitats de l’hipertext. Els lectors poden enviar arxius de so (podcast) llegint un capítol.

LibriVox

AudioBooksForFree