Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

ALAMO

ALAMO (Atelier de Littérature Assistée per la Mathématique et les Ordinateurs), va néixer el 1982 a França seguint la línia iniciada per l'OULIPO, però afegint els conceptes de matemàtica i computació a la literatura. En una mateixa via d'interacció entre literatura i matemàtica a través de la potencialitat de les eines informàtiques, el 1991 va aparèixer TEAnO.

Recomanació:

Joan Elies Adell: Poéticas electrónicas: una aproximación al estudio semiótico de la "e-poesía"