Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

El bloc

A Blogosfera: les bitàcoles i l'audiència, Enric Gil tracta de la importància de la temporalitat en els blocs. Fet diferencial respecte d’altres textualitats electròniques. Realitza la caracterització del bloc:

“El terme [bloc] s’utilitza actualment per designar els llocs web –majoritàriament personals– que ofereixen un seguit de continguts (siguin comentaris, notícies, titulars, enllaços recomanats, entrades en forma de diari) organitzats cronològicament, aspecte que resulta essencial en la descripció del nostre artefacte, ja que allò que converteix un lloc web en un bloc és l’organització dels continguts segons el moment del temps en què van ser tramesos al servidor. Werbach (2001) considera que els blocs representen la “intersecció entre la gent i el temps”. Com ja és sabut, en les pàgines web convencionals el temps és un factor destacat, atès que hi sol aparèixer la data d’actualització del lloc, així com altres marcadors (indicadors d’hora i data de la transmissió dels continguts, per exemple). En les bitàcoles és un element essencial, puix que es fa present pertot: hora i/o data de transmissió d’un post, calendari per mesos amb la indicació dels dies en què s’han produït intervencions, presència d’enllaços permanents per dia (permalinks), hora i/o data de transmissió dels comentaris, arxius ordenats cronològicament, etc., encara que no tots els elements siguin presents en tots els blocs, per la dependència del programari utilitzat.

Aquesta inserció en el temps, heretada del seu caràcter primigeni de registre, defineix un nou espai de publicació en línia que té punts en comú amb el periodisme, amb la diferència que publicar un post no implica l’acció de cap control exterior.”
P. 6-7

Per acostar-nos a la realitat del bloc, és interessant l'article de la periodista Mercè Molist La blocosfera catalana, on realitza una exposició de l’estat de la qüestió del fenomen dels blocs a Catalunya. Des dels orígens fins a l’actualitat, tenint present el model anglòfon imperant. Des del problema de la denominació fins a la definició del bloc. Una bona manera d’acostar-s’hi a aquesta nova textualitat electrònica que cada cop té més practicants a casa nostra i a tot el món.

“Els blocs són actualment el fenomen més emergent i popular a Internet. Ho demostren les xifres: cada cinc mesos, es dobla el nombre de blocs al món. La comunitat lingüística catalana no n’és una excepció. En pocs anys, des del 1999, han sortit blocs en català com bolets, de les més diverses temàtiques i autors, des de persones desconegudes fins a polítics, cantants i escriptors famosos. Aquesta revolució ha estat possible gràcies a l’aparició de serveis gratuïts d’allotjament i creació de blocs, que faciliten molt la tasca de mantenir un bloc i permeten que pugui fer-ho una persona sense coneixements tècnics, i també els directoris Catapings i Bitàcoles.net, que ofereixen un punt de partida per localitzar els blocs en català. Aquests serveis són la columna vertebral de la blocosfera catalana, que alguns anomenen catosfera i que es basa majoritàriament en el voluntariat: ningú no hi guanya diners i tot es fa per vocació. Encara que la catosfera no té la gran influència social i política que han aconseguit els blocs als Estats Units, s’hi acosta cada dia més, aprofitant un forat clau a Catalunya: la manca de mitjans de comunicació en català.”
P. 28

“Des de l’aparició d’aquesta nova forma de publicació a Internet, a finals dels anys noranta, ha estat contínua la discussió sobre què és i què no és un bloc. Ras i curt, un bloc és un web on una o més persones publiquen regularment enllaços a altres llocs d’Internet, comenten notícies o expliquen la seva vida. Cada nova entrada s’anomena article (o post, de l’anglès). Els articles s’ordenen cronològicament, a dalt els més recents i, com més avall, més antics. La majoria de blocs permeten que els lectors hi posin comentaris, que a vegades generen discussions més interessants que l’article que les ha generat.”
P. 30

“Una de les definicions més encertades de què és un bloc la dóna Technorati:6 «És un diari personal al web. Els blocs mostren opinions i temes tan diferents com la gent que els escriu. Alguns són molt influents i tenen una gran quantitat de lectors, mentre que altres estan concebuts només per a un cercle de família i amics. El poder dels blocs és que permeten que milions de persones puguin publicar fàcilment les seves idees i que milions més puguin fer-hi comentaris. Els blocs són un mitjà dinàmic, fluid, més semblants a una conversa que no pas a una biblioteca. En comptes de ser consumidors passius de la informació, cada vegada hi ha més usuaris d’Internet que s’estan convertint en participants actius. Els blocs permeten que cadascú tingui una veu.»”
P. 30