Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

Els autors parlen

KRTU: L'escriptura i el llibre en l'era digital - Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2006.

Una mostra de l’interès a casa nostra sobre la relació entre l’escriptura i les noves tecnologies va ser l’encontre de creadors “L’escriptura i el llibre en l’era digital”, celebrat els dies 25, 26 i 27 de maig de 2005 al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida. Les ponències han estat recollides en un volum.

El poeta Lluís Calvo, impulsor d’epimone.net es pregunta:

“Quines motivacions impulsen un poeta, que ha publicat sempre en paper, a endinsar-se en el món de la ciberliteratura? N’hi ha unes quantes, que al mateix temps constiueixen un seguit de característiques de la literatura digital que marquen tendències de futur:

–Possibilitat d’editar amb terminis molt curts i amb tota independència dels criteris editorials.

–Experimentació amb les tecnologies.

–Interactivitat per part del lector i obertura de noves possibilitats (so, imatges, efectes visuals). I trencament de l’esquema lector tradicional: hipertext, noves relacions textuals, possibilitats d’invertir l’ordre de lectura.

–L’ús de la ciberliteratura permet arribar a un públic potencial més gran i treballar conjuntament amb artistes molt allunyats geogràficament.

–La cibercultura comporta un major risc creatiu. També el fet de sortir dels circuits comercials i dels vicis subsegüents (crítics dependents de la indústria, visió exclusivament pecuniària, banalització de la literatura, etc.).

En el món de la cibercultura cal distingir diversos graus d’interacció amb el lector. No és el mateix una pàgina que recull narrracions o poemes –els quals solen imprimir-se en paper– que un seguit de peces que permeten la intervenció activa del lector (ja sigui triant el camí de lectura, activant els recursos de l’obra o bé afegint comentaris, etc.).”
P. 227