Carles Lindín - Introducció a la literatura digital
CSS Drop Down Menu by PureCSSMenu.com
   
 

L'art de la lectura

Saber llegir no deixa de ser aplicar uns coneixements i unes estratègies a l'acte de lectura, assolir l'art de la lectura digital pot ser el vessant lecto-bit de L'art de la guerra de Sunzi.

- No existeix un model de lectura universal, la multiplicitat de gèneres de la literatura analògica es multiplica amb les formes encara no conegudes que aporta la tècnica digital. Podem tenir un coneixement genèric sobre les noves textualitats però cal adaptar-se a cada lectura concret, trobar-hi les especificitats i gaudir-ne:

“Per als daoistes, la resposta a qualsevol circumstància sorgeix de la circumstàcia mateixa, no pot ser mai una “regla prefabricada”.
P. 13

“Una traducció literal del títol [es refereix a L’art de la guerra], com ara Les regles de la guerra, podria fer pensar que es tracta d’un “manual d’instruccions” que explica què fer en totes i cadascuna de les circumstàncies de la guerra. Res més lluny de la intenció de l’autor: la idea bàsica és precisament que mai no es poden preveure tots i cadascun dels factors que concorreran en una circumstància, de manera que el general no pot limitar-se a aplicar mecànicament una sèrie de regles apreses.”
P. 19

Encara que sigui una exageració volguda, el lector s'ha d'acostar a la textualitat electrònica des d'una mentalitat propera al daoisme:

- Literatura digital, reialme de les sensacions, les associacions i el llenguatge multidisciplinari:

“[…] una diferència entre el pensament occidental i el daoisme: el primer considera la raó, la lògica i el llenguatge com a vies d’accés al coneixement de la veritat, mentre que el daoisme considera que són precisament la raó, el pensament lògic i el llenguatge els que limiten l’accés a la realitat.”
P. 19

- Les obres tenen vida pròpia; el lector no ha de buscar, sinó trobar de forma casual:
“El no buscar comporta la quietud, i amb la quietud al món tot serà ordenat per la seva pròpia voluntat.”
P. 99

En cada nova lectura la sensació de pèrdua pot ser constant, de camí mai finalitzat, de certa incertesa, sensació de pèrdua, de provisionalitat, d’inexistència d’una realitat immanent. L’atzar ens pot dur a descobrir elements no buscats: el fet trobat. Arribar-hi mai no dependrà de la nostra voluntat, els vincles visitats decidiran fer-nos participar d'algunes realitats.