Doctorat

Tema de la tesina (treball de doctorat): “Dolors Monserdà i el feminisme”
Estudi del paper de Dolors Monserdà i Vidal en la introducció del feminisme a Catalunya i dins la literatura catalana en concret. Analitza quins són els seus supòsits, d’on sorgeixen i com es materialitzen. És a dir, observar quines són les bases teòriques dels seus postulats i quines les actuacions.

Projecte preliminar de tesi doctoral: “Dones en la literatura digital (de la teoria a la pràctica)”.

Be Sociable, Share!

About the Author