Publicacions

– Quan la literatura perd els papers. La literatura en l’era digital [materials docents en línia], Barcelona, juliol 2006.

– Recursos i eines digitals per a l’anàlisi de la literatura, EDIUOC [materials docents en línia], Barcelona, 2008.

– Recursos y herremientas digitales para el análisis de la literatura, EDIUOC [materials docents en línia], Barcelona, 2008.

– Teories del gènere, EDIUOC [materials docents en línia], Barcelona, 2008.

– Teorías del género, EDIUOC [materials docents en línia], Barcelona, 2008.

– “L’autoria esllavissada en la web X.0. Narracions col·lectives terrenals: una construcció del significat digital en llibertat”. A: Laura Borràs (ed.). En construcció: la literatura en l’era digital. Publicacions de la Universitat de les Illes Balears [en premsa].

Be Sociable, Share!

About the Author