Objectiu, àrees d’experiència, competències

Objectiu professional
Treballar en projectes enfocats a la creació de continguts en sentit ampli: en format paper, web i audiovisual. Desenvolupar activitat docent presencial i en línia. Promoure plans de màrqueting i comunicació, especialment en el sector cultural, amb incidència de les tecnologies de la informació i la comunicació. Participar en plans de consolidació de marques i productes mitjançant la creació d’un discurs narratiu. Col•laborar en la consecució d’objectius en grups de treball.

Àrees d’experiència
– Màrqueting i comunicació en àmbits corporatius, institucionals i professionals.
– Aplicació i ús de noves tecnologies en la comunicació i el màrqueting, la creació de continguts, la docència i la recerca.
– Organització d’actes.
– Disseny web i gestió de continguts.
– Docència, recerca i creació de continguts en l’àmbit literari i tecnològic.
– Planificació i assessorament lingüístic en institucions, mitjans de comunicació i empreses  privades.
– Tecnologies del llenguatge i lingüística aplicada.

Competències
Treball en equip, capacitat per aprendre i ensenyar, identificació i resolució de problemes, flexibilitat, capacitat d’adaptació, disposició a la cooperació, responsabilitat, coordinació i organització, autocontrol, presa de decisions, creativitat, constància i exigència de cara a l’assoliment d’objectius, comunicació oral i escrita, elaboració d’un discurs d’acord amb uns objectius precisos, capacitat d’estructurar la informació.

Pots escriure’m a carles@lindin.cat.

O veure el currículum complet.

Be Sociable, Share!

About the Author