Activitat docent

– Professor propi substitut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), dels estudis de Llengües i Cultures, en l’àmbit de la literatura. Assignatures: Introducció a la literatura catalana, Introducció a la literatura espanyola, Literatura catalana contemporània I, Literatura catalana contemporània II, Literatura catalana medieval I, Literatura catalana medieval II, Avantguardes i literatura a Europa i a Catalunya, Literatures romàniques medievals, Narrativa medieval catalana i Temes de literatura universal. (Curs 2005-2006.)

– Realització de la docència del curs “Quan la literatura perd els papers. La literatura en l’era digital” en la Universitat Oberta d’Estiu de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (30 hores). (Juliol 2006.)

– Consultor del període de preparació dels Treballs Finals de Carrera (àmbit: llengua i literatura) de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (6 crèdits). (Primer quadrimestre 2006-2007.)

– Consultor del període de preparació dels Treballs Finals de Carrera (àmbit: llengua i literatura) de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (6 crèdits). (Segon quadrimestre 2006-2007.)

– Consultor del període de realització Treballs Finals de Carrera (àmbit: literatura) de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (6 crèdits). (Primer quadrimestre 2006-2007.)

– Consultor del període de realització Treballs Finals de Carrera (àmbit: literatura) de Filologia Catalana de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (6 crèdits). (Segon quadrimestre 2006-2007.)

– Consultor del Màster en Estudis literaris en l’era digital (especialització en teoria de la literatura): mòdul “Teories del gènere”. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (2007-2008/2008-2009.)

– Consultor del Màster en Estudis literaris en l’era digital (especialització en textualitats electròniques): mòdul “Blogs, wikis i escriptura col·lectiva”. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (2007-2008.)

– Consultor del Màster en Estudis literaris en l’era digital (especialització en enseyament de literatura amb eines digitals): mòdul “Creació i disseny de materials d’aprenentatge multimèdia”. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). (2008-2009.)

– Professor d’OFELIA (Organització Filològica d’Estudis Literaris i Artístics), del curs “Les textualitats electròniques”. (2009.)

– Professor del curs “Els nobels de la literatura i el cànon”, en el marc de la Universitat d’Estiu Ramon Llull. (Juliol 2009.)

– Professor del curs “La cruïlla entre literatura i TIC”, promogut pel Centre de Professorat de Manacor, de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. (Novembre 2009.)

– Professor del mòdul “L’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva”, dins el curs “Competències del Professorat Europeu”, promogut pel Centre de Professorat de Manacor, de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. (Novembre 2009.)

– Professor del Màster en Literatura en l’Era Digital (especialització en literatura digital): mòdul “Blogs, wikis i escriptura col·lectiva”. Institut de Formació Contínua  – Universitat de Barcelona (IL3 – UB). (2009-2010.)

Be Sociable, Share!

About the Author