Com es llegeix en l’entorn digital?

Com es llegeix en l’entorn digital?

Quines estratègies lectores posem a la pràctica quan llegim en paper i quan llegim en digital? Són les mateixes? Si són diferents, podem diferenciar-les clarament? Podem ensenyar a l’aula a llegir en l’entorn digital?

La resposta la trobem a  Lectura digital, uns publicació que té com a objectiu “mostrar els elements específics de la comprensió de textos en format digital i oferir recursos als professors de totes les àrees per aplicar a l’aula estratègies de lectura digital centrades en la cerca d’informació. També s’hi inclou un recull de propostes didàctiques per als alumnes i els professors.”

Destaca l’apartat dedicat a “Ensenyar a llegir: molt més que ensenyar a descodificar”, en el qual es tracten les estratègies necessàries per a la comprensió lectora general i per a la comprensió lectora digital.

Aquesta publicació forma part de la Col·lecció TAC, que conté les publicacions del Departament d’Ensenyament que fan referència a l’ús de les tecnologies per a l’aprenenetatge i el coneixement (TAC) en els centres educatius.

Els títols fins ara publicats ón els següents:

Projectes educatius en xarxa
Explica als docents com fer servir les eines digitals a l’aula en la tasca docent.

Les pissarres digitals interactives
Exposa la utilitat de les pissares digitals interactives a l’aula, fent especial èmfasi tant en la instal·lació com en l’ús que se’ls poden donar tenint en compte la diferent realitat de cada aula/escola pel que fa a recursos informàtics.

Moodle com a plataforma educativa de centre
Orienta els centres sobre la instal·lació i l’ús de la plataforma educativa Moodle.

El Pla TAC de centre
Analitza la importància d’un pla de tecnologies per a l’aprenenetatge i el coneixement alhora que explica com desenvolupar-lo.

Be Sociable, Share!

About the Author