Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults

Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults

L’article “Tutorització en aules virtuals de llengua per a adults” de Lucrecia Keim (Universitat de Vic), publicat en el número 50 de la revista Llengua i Ús. Revista Tècnica de Política Lingüística, “s’obre amb una reflexió genèrica sobre la funció tutorial en l’ensenyament de llengües en entorns virtuals”.

L’autora analitza quins són els rols, les tasques i les funcions de l’acció docent en l’aprenentage de llengües en línia. Veiem com més enllà de les tasques acadèmiques, relacionades amb continguts docents, s’incorporen altres funcions com la tècnica, l’organitzativa o la social, que requereixen de noves habilitats per part dels docents-tutors.

L’entorn en línia també reclama unes estratègies per a l’aprenenatge específiques, diferents de les conegudes en la presencialitat. Des de la presa de decisions per part de l’alumne a la creació de coneixement en col·laboració amb la resta de companys, sempre amb la guia del docent-tutor, qui ha de fer un joc de malabars amb l’establiment de límits, processos i objectius clars, d’una banda, i la llibertat de l’alumne per a dur-los a terme de forma autònoma i col·laborativa, de l’altra.

Be Sociable, Share!

About the Author