Lingüística forense = tecnologia + llengua + dret

Lingüística forense = tecnologia + llengua + dret
La lingüísica forense és una disciplina que aplica els coneixements lingüístics a l’àmbit jurídic i judicial, sovint amb l’ús de tenologia.
Per exemple, pot servir per:
– Identificar parlants d’una determinada varietat lingüística, estil o registre i per realitzar perfils lingüístics, mitjançant l’ús de proves fonològiques, morfològiques, sintàctiques, discursives i terminològiques.
– Determinar i atribuir l’autoria, tant de textos orals com escrits, i la detecció del plagi.
– Ajudar en la comprensió lectora dels documents legals, així com en la interpretació i traducció legal, judicial i de suport en contextos multilingües.
Un exemple de programari aplicat a la lingüística forense és Copycatch (http://cflsoftware.com/?page_id=42), que, com explica la Dra. Teresa Turell, directora del Màter en Lingüística Forense de la UPF, en aquesta entrevista (www.iula.upf.edu/breus/breu047.pdf), serveix per peritar “el vocabulari i les frases coincidents, les concordances, les estructures, tipus de frase i els connectors”.
Entre els casos més recents en què han treballat, destaca el d’Óscar Sánchez. Finalment ha estat absolt el “rentacotxes de Montgat que va ser condemnat a 14 anys de presó a Itàlia, acusat de narcotràfic, després d’examinar els resultats de les darreres proves de foniatria realitzades per Jordi Cicres i Núria Gavaldà , investigadors del ForensicLab, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF.” (Més informació: http://www.idec.upf.edu/ca/seccions/idec/noticies.php?id=965)
Per acostar-se a la disciplina, és útil la Introducción a la Lingüística Forense (http://www.ugr.es/~jsantana/publicaciones/linguistica_forense.htm) de Juan Santana Lario i Marta Falces Sierra, de la Universidad de Granada.

La lingüísica forense és una disciplina que aplica els coneixements lingüístics a l’àmbit jurídic i judicial, sovint amb l’ús de tecnologia.

Per exemple, pot servir per:

– Identificar parlants d’una determinada varietat lingüística, estil o registre i per realitzar perfils lingüístics, mitjançant l’ús de proves fonològiques, morfològiques, sintàctiques, discursives i terminològiques.

– Determinar i atribuir l’autoria, tant de textos orals com escrits, i la detecció del plagi.

– Ajudar en la comprensió lectora dels documents legals, així com en la interpretació i traducció legal, judicial i de suport en contextos multilingües.

Un exemple de programari aplicat a la lingüística forense és Copycatch, que, com explica la Dra. Teresa Turell, directora del Màter en Lingüística Forense de la UPF, en aquesta entrevista, serveix per peritar “el vocabulari i les frases coincidents, les concordances, les estructures, tipus de frase i els connectors”.

Entre els casos més recents en què han treballat, destaca el d’Óscar Sánchez. Finalment ha estat absolt el “rentacotxes de Montgat que va ser condemnat a 14 anys de presó a Itàlia, acusat de narcotràfic, després d’examinar els resultats de les darreres proves de foniatria realitzades per Jordi Cicres i Núria Gavaldà , investigadors del ForensicLab, de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la UPF.” (Més informació.)

Per acostar-se a la disciplina, és útil la Introducción a la Lingüística Forense de Juan Santana Lario i Marta Falces Sierra, de la Universidad de Granada.

Be Sociable, Share!

About the Author