Aprendre amb Moocs, sense refredar-se

Aprendre amb Moocs, sense refredar-se

MOOC és la sigla anglesa de Massive Open Online Course (curs en línia obert de forma massiva).

Els MOOC es basen en la teoria del connectivisme i una pedagogia oberta, fonamentada en l’aprenentatge en xarxa. És caracteritzen pel fet que:

– L’accés al curs, a l’aprenentatge, a la docència i als continguts és obert.

– No s’utilitza una plataforma única, sinó que l’aprenentatge es distribueix en multitud d’espais alhora (blocs, wikis, Twitter…) i el coneixement es crea mitjançant la compartició de materials, opinions, debats… que són aportats per estudiants i professors. El coneixement es construeix en xarxa a mida que es produeix la participació.

Els MOCC es diferencien de les EVA (entorns virtuals d’aprenentatage), les aules virtuals tipus Moodle, en què el MOOC fa èmfasi en el mode d’aprenentage mentre que l’EVA fa referència a l’entorn, a una mena classe física trasllada a la xarxa.

Kelvin Thompson (2001), realitza una ràpida explicació de què són els Mood a: 7 Things You Should Know About MOOCs.

I També podeu veure aquests vídeos:

Altres:

Fini, A. (2009). The Technological Dimension of a Massive Open Online Course: The Case of the CCK08 Course Tools. IRRODL Vol. 10. No. 5.

Siemens, G. (2004). Una teoría para la Era Digital.

Be Sociable, Share!

About the Author