Dubtes freqüents: doncs

Dubtes freqüents: doncs

doncs

Sí: És una conjunció amb valor consecutiu; equival a per tant.

[Correcte] Què seria, doncs, de tu si no era que ella t’ha ajudat tant?

No: Mai no expressa valor causal En aquets casos, cal substituir-lo per ja que o perquè.

[Incorrecte] Van arribar tard doncs van tenir un accident.

[Correcte] Van arribar tard perquè van tenir un accident.

[Incorrecte] En aquella cursa va fer el seu millor temps, doncs havia entrenat fort.

[Correcte] En aquella cursa va fer el seu millor temps, ja que havia entrenat fort.

Averany.catDiccionari.cat

Be Sociable, Share!

About the Author