Editar vídeo en línia

Editar vídeo en línia

Editar vídeo és fàcil. Ja es pot fer en línia gràcies a JayCut, un web que ens permet editar els nostres arxius de forma intuïtiva, sense haver de descarregar cap programa i amb accions molt semblants a les dels editors professionals. Veritablement una bona proposta per a l’edició de vídeo amateur.

Quan parlem de vídeo digital és fàcil que tot allò que no sigui incorporar vídeos a YouTube sembli massa complicat. Enregistrem un vídeo però després com el podem editar, com el podem retallar, incorporar text, etc.

Fins ara disposàvem de dues molt bones eines professionals (FinalCut per a Mac i Adobe Premiere per a Mac i Windows) que implicàvem una despesa gran per a l’ús domèstic, a més d’haver de familiaritzar-se amb un programari nou.

En paral·lel, per a una edició senzilla i eficaç, molts fèiem servir avidemux, un programa gratuït i multiplataforma (Mac, Linux i Windows) de fàcil utilització.

Ara amb JayCut disposem d’una bona solució.

Be Sociable, Share!

About the Author