Màster i postgraus en Lingüística Forense

Màster i postgraus en Lingüística Forense

El Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), de la Universitat Pompeu Fabra obre la matrícula dels cursos següents:

Màster en Lingüística Forense (3ª ed. 2010-2012). Data d’inici: 07/02/11
Programa de postgrau de Lingüística Forense (Peritatge Lingüístic Forense) (2010-2011). Data d’inici: 07/02/11
Curs de postgrau de Fonètica Forense (2010-2011). Data d’inici: 07/02/11

M. Teresa Turell (Directora) – Jordi Cicres (Coordinador)

El ForensicLab Forma part del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR2005-00272), Unitat de Variació Lingüística (UVAL), les activitats del qual s’estructuren al voltant de la Teoria de la Variació i el Canvi Lingüístics, model que atribueix la validesa interna i externa necessàries per portar a terme activitats de formació, recerca i peritatge en lingüística forense.

La lingüística forense es pot definir de forma molt general com la interfície entre llenguatge i dret. Aquesta disciplina lingüística inclou tota una sèrie d’àrees de recerca i estudi que tenen a veure amb l’ús de l’evidència lingüística en diferents àmbits, entre els quals destaquen els següents:

– L’ús d’evidència fonològica, morfològica, sintàctica, discursiva, terminològica per identificar parlants d’una determinada varietat lingüística, estil o registre.
– L’anàlisi de la imitació en la producció de textos amb finalitats criminals.
– La determinació/atribució d’autoria, tant de textos orals com escrits, i la detecció de plagi.
– La comprensió lectora dels documents legals.
– El discurs legal i judicial.
– La interpretació i traducció legal, judicial i de suport en contextos multilingües.

Be Sociable, Share!

About the Author